sobota, 15 czerwca 2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 2019

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków stowarzyszenia Grupa Rozwoju Artystycznego G.R.A. oraz osoby, które chciałyby do stowarzyszenia dołączyć na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Warszawie w trybie zdalnym.
Pierwszy termin WZ 30 czerwca 2019 /niedziela/ godz. 18:00
Drugi termin WZ 30 czerwca 2019 /niedziela/ godz. 18:30

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie nowych kandydatur i przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia nowych osób.
4. Odwołanie członków stowarzyszenia, którzy złożyli pisemną rezygnację lub zalegają ze składkami.
5. Przyjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich.
6. Przyjęcie uchwały o wprowadzeniu zmian w statucie stowarzyszenia zaproponowanych przez ustępujący Zarząd.
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Sprawozdanie Zarządu G.R.A. oraz podsumowanie kadencji w latach 2016-2019
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kadencji w latach 2016-2019
10. Dyskusja i podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11. Wybory nowych władz Grupy Rozwoju Artystycznego G.R.A. na lata 2019-2021:
  • Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa G.R.A.
  • Wybór Prezesa G.R.A.
  • Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Zarządu G.R.A. (2-6 osób)
  • Wybór członków Zarządu G.R.A.
  • Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej G.R.A. (3-5 osób)
  • Wybór członków Komisji Rewizyjnej G.R.A.
12. Omówienie planu działania na najbliższy rok.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: stowarzyszenie.gra@gmail.com lub telefonicznie 790 011 209

Magdalena Turowska-Kowalczyk "Cytryna"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz